x

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda şatış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

Satış Sözleşmesi koleksiyoncu.kim ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.

Madde – 1 İşbu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli
Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Madde – 2 SATICI BİLGİLERİ: Koleksiyoncu Korku & Kaçış Oyunu (Muzaffer Çağrı Kükrer)

Madde – 3 ALICI BİLGİLERİ Tüm üyeler: Koleksiyoncu Korku & Kaçış Oyunu (Muzaffer Çağrı Kükrer) Firmasının online satış mağazası www.koleksiyoncu.kim’a üye olup veya üye olmadan alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).

Madde – 4 SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ: Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaadler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

Madde – 5 GENEL HÜKÜMLER
5.1- ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri ve www.koleksiyoncu.kim adresinde yayınlanmış olan Garanti ve İade Şartları’nı okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Tüm ürünlerde kargo ücreti ALICI ya aittir. SATICI gönderim ücretini karşılamaz.
5.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.
5.3- Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
5.4- SATICI , sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
5.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6- Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 iş günü içinde SATICI ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.
5.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağan üstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICI ‘ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
5.8- Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır.
5.9- ALICI ve/veya ALICI’nın teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin hatalı olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler SATICI’ya, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7 günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünü nakliye giderleri ALICI ‘ya ait olmak üzere SATICI’ya ulaştırmakla yükümlüdür.

5110- Aksini yazılı olarak belirtmediğim sürece kişisel verilerimin, site üyeliğimin herhangi bir nedenle sonlandırılmasından sonra 10 yıl süre ile depolanmasına, muhafaza edilmesine, yazılı/dijital arşivlere kaydedilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınırlandırılmasına, paylaşılmasına ve sair kanunlara uygun şekilde işlenmesine, tarafım ile sms, internet, telefon, e-posta ve sair iletişim yöntemleriyle iletişime geçilmesine, verilerimin toplanmasına, bu madde kapsamında ve sayılan benzeri araçlar doğrultusunda, paylaşılmasına, işlenmesine, şahsıma ve her türlü iletişim vasıtası ile ulaşılmasına ve veri paylaşımı ile ilgili tercihlerimi yazılı olarak bildirmediğim sürece var olan uygulamanın devam etmesine açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

5.11- İş bu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan (üyelik gerçekleştirildikten sonra) www.koleksiyoncu.kim adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.

Madde – 6 CAYMA HAKKI: Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI ‘ya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ‘ya teslim edilen ürünün SATICI ‘ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedelinin ALICI’nın kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmesi zorunludur. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI ‘ya aittir. Her türlü ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Madde – 7 YETKİLİ MAHKEME: İş bu sözleşmenin uygulanmasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI ‘nın yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

Firma Ünvanı: Koleksiyoncu Korku & Kaçış Oyunu (Muzaffer Çağrı Kükrer)

Adres: Hoşnudiye Mah. M.K.Atatürk Cad. 186/A Tepebaşı ESKİŞEHİR/Türkiye

E-posta: info@koleksiyoncu.kim

Telefon: (0222) 222 00 86